Glogerfestspillene 2020 - Ode til Gloger

EVENT INFORMATION

Tema for årets Ode til Gloger-konsert er samtidsmusikk. Da 2020 er jubileumsår for den store komponisten Ludwig van Beethoven, vil det også på denne konserten presenteres utdrag fra noen av hans mest kjente verk.

I løpet av konserten vil dere få høre kulturskolens elever som solister og i ulike ensembler i både lite og stort format. Konserten bindes sammen av elevene selv der de formidler hva de har vektlagt i det som fremføres. Kunstfagelevene har også dette året vært med på å sette sitt eget preg på kirkerommet.

I forkant av konserten har asamisimasa jobbet sammen med kulturskolens elever. Ensemblet jobber med ny musikk, improvisasjon, interpretasjon, komposisjon og formidling.

På torsdagens skolekonsert presenterte den yngre generasjon kulturskoleelever ny og gammel musikk for jevnaldrende medelever. På dagens konsert får dere høre kulturskolens eldste og mest erfarne elever.

I samarbeid med Kongsberg kulturskole. Utdeling av Jonas B. Gundersens musikkpris.

Utøvere: Kongsberg kulturskole og asamisimasa.

Billett: Fra 200,- til 300,- / student og barn 100,-

glogerfestspillene
gloger
kongsbergkulturskole
musikk
kongsbergkirke
klassiskmusikk
kongsberg
buskerud
odetilgloger

Restrictions

Kjøpte billetter refunderes ikke.

Waiver

Kjøpte billetter refunderes ikke.