page view image

Glogerfestspillene 2023 - Ode til Gloger

Arrangementsinformasjon
event image

Årets festivaltema, FORRYKT, har vært til stor inspirasjon for lærere og elever på kulturskolen i valget av repertoar. Programmet inneholder introvert galskap som kommer fra dypet i menneskesinnet til de store uttrykkene galskapen også kan vise. På denne konserten opptrer de eldste og mest erfarne av kulturskolens elever. Utdeling av Jonas B. musikkpris. 

Utøvere: Kongsberg kulturskoles elever på musikk, teater, kunstfag og skapende skriving og Cecilie Løken Hesselberg, FLØYTE.

glogerfestspillene
gloger
kongsbergkirke
kongsberg
musikk
kulturskolen
kongsbergkulturskole
klassiskmusikk
odetilgloger

Restriksjoner

Kjøpte billetter refunderes ikke.
Gyldig ledsagerbevis og studentbevis fremvises ved inngang til konsert.