page view image

Glogerfestspillene 2023 - YAGA orgelmatiné

Arrangementsinformasjon
event image

Orgelstudenter kommer til Kongsberg for å delta på årets Young Artist Gloger Academy (YAGA), og under orgelmatineen spiller de noe av det de har jobbet med gjennom festspilluka. I tillegg til Glogerorgelet, får vi høre et annet instrument – claviorganum. Et claviorganum eller clavecin organisé kombinerer to tasteinstrumenter, som regel orgel og cembalo. Tross få bevarte historiske instrumenter, finnes det kilder om relativt mange claviorganum i Europa helt tilbake til 1400-tallet. Ghislain Gourvennec, en av årets YAGA-instruktører, har med seg sitt claviorganum til Kongsberg. Instrumentet er et av de tre største i sitt slag i verden, og det eneste i Norge. Det kombinerer et dobbelt flamsk cembalo og et orgel med seks stemmer fordelt på to manualer og pedaler. 

Utøvere: YAGA-organister og Ghislain Gourvennec, CLAVIORGANUM.  

glogerfestspillene
gloger
kongsbergkirke
kongsberg
musikk
klassiskmusikk
glogerorgel
konsert
yaga

Restriksjoner

Kjøpte billetter refunderes ikke.
Gyldig ledsagerbevis og studentbevis fremvises ved inngang til konsert.