page view image

Kain og Abel - En dramatisering under Kongsberg Krim

Bestill
event image

Med tekster fra Marianne Fredrikssons "Kains bok" inviterer vi til en dramatisering av det kjente bibelske drapet. Kveldens aktører er unge og lovende artister, bl a Leo Wyller og Brage Hustveit. Den nokså eksperimentelle musikken med klare referanser både til samtiden og eksempler fra musikkhistorien understreker dramatikken av den emosjonsladede teksten.

kain fredriksson kongsbergkirke kongsberkrim abel

Restriksjoner

Kjøpte billetter refunderes ikke.