Glogerkonsert - Martine Bæver Larsen

Evenemangsinformation

Martine Bæver Larsen begynte med orgelundervisning i Kongsberg kirke med Reidar Hauge som lærer. Videre studerte kirkemusikk ved Norges musikkhøyskole samt konservatoriet i Birmingham. Hun har også fullført studier i musikkterapi og er i dag ansatt som kantor i Kongsberg med virke i Efteløt og Hedenstad. Sammen med tidligere orgelrelaterte turer til blant annet Leipzig, Paris og landsbygda i Frankrike, har et studieopphold i et land med en noe annerledes orgeltradisjon enn hjemme i Norge, gitt Martine interesse for ulike musikktradisjoner rundt om i Europa.

gloger
glogerakademiet
orgel
orgelkonsert
buskerud
kongsberg
kongsbergkirke

Restriktioner

Kjøpte billetter refunderes ikke.

Ansvarsfriskrivning

Kjøpte billetter refunderes ikke.